คำว่า ' จงรักภักดี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be loyal
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be faithful
คำที่คล้ายกัน : ภักดี, จงรัก, สวามิภักดิ์
ตัวอย่างประโยค : ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 อย่างมาก
ความหมายภาษาไทย : ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ