คำว่า ' จงใจ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า intentionally
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : purposely; designedly; deliberately
คำที่คล้ายกัน : ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่
คำตรงกันข้าม : ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา
ตัวอย่างประโยค : หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ