คำว่า ' จงใจ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า intend
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : plan; design; mean
คำที่คล้ายกัน : ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น
คำตรงกันข้าม : ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ
ตัวอย่างประโยค : ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ