คำว่า ' จงเกลียดจงชัง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dislike intensely; loathe; execrate; abominate; detest
คำที่คล้ายกัน : เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ
คำตรงกันข้าม : ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่
ตัวอย่างประโยค : ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก
ความหมายภาษาไทย : ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ