คำว่า ' จงกรม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า walk back and forth
คำที่คล้ายกัน : เดินจงกรม
ตัวอย่างประโยค : เวลาพระท่านจะบริหารร่างกายท่านใช้วิธีเดินจงกรมและสวดมนต์ไปด้วย
ความหมายภาษาไทย : อาการที่เดินไปมาในที่ที่กำหนดอย่างพระเจริญกรรมฐานเดิน เรียกว่า เดินจงกรม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ