คำว่า ' จง ' ( AUX )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า must
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : have to; should
คำที่คล้ายกัน : ต้อง, ควร
ตัวอย่างประโยค : ขอให้นักเรียนจงอย่าขาดเรียน เพราะใกล้สอบแล้ว
ความหมายภาษาไทย : เป็นคำช่วยกริยาบอกความบังคับหรือความหวัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ