คำว่า ' เงินทอน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า change
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : coin, bank note
หน่วยนับ : บาท, สตางค์
ตัวอย่างประโยค : แม่ค้าร้านนี้มักจะให้เงินทอนผิดบ่อยๆ
ความหมายภาษาไทย : เงินส่วนที่เกินมูลค่าของสินค้าที่ผู้ขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ