คำว่า ' รสเด็ด ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า delicious
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tasty; palatable; flavoursome; good; very good
คำที่คล้ายกัน : รสอร่อย
ตัวอย่างประโยค : เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส
ความหมายภาษาไทย : เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ