คำว่า ' งานพิเศษ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า part-time job
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : temporary job
คำที่คล้ายกัน : งานนอกเวลา
หน่วยนับ : งาน
ตัวอย่างประโยค : นอกจากงานประจำในวันธรรมดาแล้ว เขาก็ยังมีงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์อีก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ