คำว่า ' งานแต่งงาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า wedding ceremony
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : marriage ceremony; wedding; marriage
คำที่คล้ายกัน : งานมงคลสมรส, งานสมรส
หน่วยนับ : งาน
ตัวอย่างประโยค : งานแต่งงานเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ความหมายภาษาไทย : งานที่มีการทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ