คำว่า ' ภูตบดี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Siva
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : king of ghosts
คำที่คล้ายกัน : พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ