คำว่า ' งบ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า budget
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : a sum of money
คำที่คล้ายกัน : งบประมาณ
หน่วยนับ : บาท
ตัวอย่างประโยค : แม่บ้านจะเก็บงบไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ความหมายภาษาไทย : รายได้และรายจ่ายที่คาดไว้ว่าจะเกิด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ