คำว่า ' งด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า stop
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : halt; discontinue; cease; give up; quit; cancel
คำที่คล้ายกัน : ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น
คำตรงกันข้าม : เริ่ม, ดำเนินต่อไป
ตัวอย่างประโยค : สถานีรถไฟงดจ่ายบัตรเนื่องจากที่นั่งผู้โดยสารเต็มแล้ว
ความหมายภาษาไทย : ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ