คำว่า ' งง ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sluggish
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : apathetic; asleep; drowsy; dormant; inert; passive; slow-moving
คำที่คล้ายกัน : สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา
ตัวอย่างประโยค : คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ