คำว่า ' งกเงิน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be greedy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be covetous; be grasping; be avaricious
คำที่คล้ายกัน : งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน
คำตรงกันข้าม : เสียสละ
ตัวอย่างประโยค : น้องของเธองกเงินมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ