คำว่า ' งก ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า shakily
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tremblingly
คำที่คล้ายกัน : งกๆ, สั่นงกๆ
ตัวอย่างประโยค : นายสถานีมัวแต่ตกใจกลัวพูดไม่ออกสั่นงกไปหมด
ความหมายภาษาไทย : มีอาการสั่นอย่างคนแก่หรืออย่างกลัวหรืออย่างหนาวมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ