คำว่า ' งก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า covet
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : crave; desire; wish for
คำที่คล้ายกัน : อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ
คำตรงกันข้าม : เสียสละ
ตัวอย่างประโยค : บริษัทนี้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่งกผลประโยชน์ที่สุด
ความหมายภาษาไทย : แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ