คำว่า ' เฆี่ยนตี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า flog
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : whip; beat; scourge; thrash; lash
คำที่คล้ายกัน : เฆี่ยน, ตี
ตัวอย่างประโยค : เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ