คำว่า ' เฆี่ยน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า flog
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : whip; beat; scourge; thrash; lash
คำที่คล้ายกัน : ตี, เฆี่ยนตี
ตัวอย่างประโยค : แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ
ความหมายภาษาไทย : ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ