คำว่า ' ฆ่าเวลา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kill time
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : spend time
ตัวอย่างประโยค : คนชราบางคนไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเงินแต่ทำเพื่อฆ่าเวลามากกว่า
ความหมายภาษาไทย : ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ