คำว่า ' ฆ่าฟัน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า kill
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : assassinate; murder; slay; slaughter
คำที่คล้ายกัน : ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ประหาร, ทำลาย
ตัวอย่างประโยค : ถ้าเกิดมียิงฆ่าฟันกันขึ้นต้องมีผู้คนล้มตายแน่นอน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ