คำว่า ' ฆ่าตัวตาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า commit suicide
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : kill oneself
คำที่คล้ายกัน : อัตวินิบาตกรรม
ตัวอย่างประโยค : ผู้ป่วยโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตัวตาย ขาดความริเริ่ม เป็นต้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ