คำว่า ' ฆาต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า death
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : end; disaster
คำที่คล้ายกัน : ความตาย, จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ
คำตรงกันข้าม : การเกิด, กำเนิด
ตัวอย่างประโยค : ชีวิตของคนเราจะถึงฆาตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ