คำว่า ' ฆ่าเชื้อ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sterilize
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : disinfect; purify; clean
คำที่คล้ายกัน : ทำลายเชื้อ
ตัวอย่างประโยค : ฝ่ายบรรจุและผลิตอาหารจะต้องควบคุมกระบานการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ