คำว่า ' ฆ่า ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cancel
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : cross out; delete; erase
คำที่คล้ายกัน : ทำลาย, ลบทิ้ง, ฆ่าทิ้ง, ขีดฆ่า
ตัวอย่างประโยค : เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ