คำว่า ' ฆ้อง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า gong
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tam-tam
หน่วยนับ : อัน
ตัวอย่างประโยค : กรมศิลปากรมีลูกศิษย์ทางฆ้องมากมาย
ความหมายภาษาไทย : เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสมรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมงองุ้มลงมารอบตัว มีปุ่มกลมตรงกลางเหมาะสำหรับตี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ