คำว่า ' โคตร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า generation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : contemporaries; coevals
คำที่คล้ายกัน : รุ่นอายุ, ชั่วโคตร
หน่วยนับ : โคตร
ตัวอย่างประโยค : แม่ค้า 2 คนในตลาดทะเลาะกันและด่ากันไปถึงเจ็ดชั่วโคตร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ