คำว่า ' เครื่องเคลือบ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า porcelain
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : chinaware
คำที่คล้ายกัน : เครื่องลายคราม
ตัวอย่างประโยค : สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในสมัยสุโขทัยขณะนั้นคือเครื่องเคลือบซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า สังคโลก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ