คำว่า ' เคร่งขรึม ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า solemn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : serious; stern; grave; austere
ตัวอย่างประโยค : เขาเป็นคนเคร่งขรึมตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยจนถึงเป็นหนุ่มใหญ่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ