คำว่า ' เครื่องหมายการค้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า trademark
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : brand; logo; logotype
คำที่คล้ายกัน : สัญลักษณ์, ตรา , ยี่ห้อ
หน่วยนับ : เครื่องหมาย
ตัวอย่างประโยค : สินค้าทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมายการค้า
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญบนสินค้าของตน มักจดทะเบียนเป็นหลักฐาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ