คำว่า ' เครื่องเล่นจานเสียง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า record player
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : phonograph; gramophone; pick-up
หน่วยนับ : เครื่อง
ตัวอย่างประโยค : เครื่องที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนจานแม่เหล็กมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องเล่นจานเสียงธรรมดาทั่วๆ ไป
ความหมายภาษาไทย : เครื่องสำหรับใส่จานเสียง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ