คำว่า ' พลิกลิ้น ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า break one's word
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : go back on one's word; revoke one's word
คำที่คล้ายกัน : กลับคำ
ตัวอย่างประโยค : ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ