คำว่า ' คุณหญิง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Lady
ตัวอย่างประโยค : ข่าวนั้นโยงเอาชื่อของคุณหญิงภรรยานักการเมืองระดับบิ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะ หุ้นส่วน ด้วย
ความหมายภาษาไทย : คำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นเอกภรรยาของพระยา หรือสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าลงมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ