คำว่า ' แปะโป้ง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pawn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pledge; put in pawn
คำที่คล้ายกัน : จำนำ
ตัวอย่างประโยค : แม่เอาสร้อยไปแปะโป้งไว้ที่โรงจำนำเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าเทอม
ความหมายภาษาไทย : ค้างชำระไว้ก่อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ