คำว่า ' ภูเก็ต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Phuket
คำที่คล้ายกัน : จังหวัดภูเก็ต
ตัวอย่างประโยค : ทางรถไฟสายใต้จะขยายไปถึงภูเก็ต
ความหมายภาษาไทย : ชื่อจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศไทย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ