คำว่า ' สูดดม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า smell
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : scent; sniff
คำที่คล้ายกัน : ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น
ตัวอย่างประโยค : เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก
ความหมายภาษาไทย : ดมโดยหายใจลึก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ