คำว่า ' สกปรก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dirty
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dishonest; crooked; fraudulent; unscrupulous; unsporting
คำตรงกันข้าม : สะอาด
ตัวอย่างประโยค : เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา
ความหมายภาษาไทย : ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ