คำว่า ' สกปรก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be dirty
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be filthy; be messy; be unclean; be grimy; be soiled; be muddy; be grubby; be foul
คำที่คล้ายกัน : เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน
คำตรงกันข้าม : สะอาด, สะอาดสะอ้าน
ตัวอย่างประโยค : ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ