คำว่า ' สกปรก ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า snidely
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : nastily; obscenely
คำที่คล้ายกัน : หยาบคาย, ลามก
ตัวอย่างประโยค : ทำไมคุณพูดจาสกปรกแบบนี้ ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลย
ความหมายภาษาไทย : ลักษณะกิริยาวาจาซึ่งแสดงออกอย่างหยาบคาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ