คำว่า ' มัน 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า yam
คำที่คล้ายกัน : หัวมัน
หน่วยนับ : หัว
ตัวอย่างประโยค : บ้านฉันที่อิสานปลูกมันไว้เป็นแถวๆ เอาหัวมันมาปรุงอาหารได้
ความหมายภาษาไทย : ชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นหลายสกุลและหลายวงศ์ที่หัวใช้เป็นอาหารได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ