คำว่า ' มี ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า consist of
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : comprise; contain; include;
คำที่คล้ายกัน : ประกอบด้วย
ตัวอย่างประโยค : อาหารหลักที่สำคัญต่อชีวิตเรามี 5 หมู่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ