คำว่า ' ความเสื่อมโทรม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า decadence
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : rotten; deterioration
คำที่คล้ายกัน : ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ
ตัวอย่างประโยค : ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ