คำว่า ' เท่าไหร่เท่ากัน ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า limitless
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : unlimitedly
คำที่คล้ายกัน : สู้ไม่อั้น
รากศัพท์ : (ปาก)
ตัวอย่างประโยค : บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่
ความหมายภาษาไทย : จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ