คำว่า ' กล้องถ่ายรูป ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า camera
คำที่คล้ายกัน : กล้อง, กล้องถ่ายภาพ
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของผม
ความหมายภาษาไทย : เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ