คำว่า ' กระจัดกระจาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า scatter
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : disperse; spread
คำที่คล้ายกัน : กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก
คำตรงกันข้าม : เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค : ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า
ความหมายภาษาไทย : เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ