คำว่า ' คำสั่งสอน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า doctrine
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : teaching; instruction
คำที่คล้ายกัน : คำสอน, คำอบรม
หน่วยนับ : ข้อ
ตัวอย่างประโยค : เขายึดพระพุทธพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ