คำว่า ' ถกผ้า ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า roll up (clothing)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hold up
ตัวอย่างประโยค : ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ
ความหมายภาษาไทย : ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ