คำว่า ' ถกปัญหา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า discuss
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : debate; dispute; argue
คำที่คล้ายกัน : ถกเถียง
ตัวอย่างประโยค : ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา
ความหมายภาษาไทย : ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ