คำว่า ' คำกล่าวหา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า charge
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : accusation; complaint
ตัวอย่างประโยค : เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ