คำว่า ' คาบ 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hold in the mouth
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hold between one's lips; catch; carry
ตัวอย่างประโยค : แม่นกจะคาบเอาขี้ของตัวเองและของลูกนกทิ้งออกมานอกรัง
ความหมายภาษาไทย : เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ